Chat -> Admin
กรุณารอ...
  ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป เข้าระบบ(ยุวชน) | เข้าระบบ(พี่เลี้ยง)  แจ้งผลการอนุมัติโครงการ
  กล้าแผ่นดินระนอง เฉลิมพระเกียรติฯ
  วันที่ : 2016-06-09 10:47:16
  โดย : นายภควัต เงยเจริญ
  “ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย”
  วันที่ : 2016-05-02 14:23:39
  โดย : นายกิตติพงษ์ หอมเนียม

     

    หน้าแรก   สื่อเรียนรู้   ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งผลการสร้างเครือข่าย   ติดต่อเจ้าหน้าที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2244 2515-16 โทรสาร : 02 244 2517